Disclaimer


Ondanks het feit dat gemeente Doetinchem de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. gemeente Doetinchem is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. gemeente Doetinchem is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

Acroniem gemeente Doetinchem

Deze website is een initiatief van de gemeente Doetinchem.